Prolog
na Youtube !

 
 
 

Prolog
Publishing !

 


Jeśli chcesz potwierdzić swoje kompetencje językowe, zdobądź certyfikaty:

Cambridge English: First, znany także pod nazwą First Certificate in English /FCE

Cambridge English: Advanced, znany jako Certificate in Advanced English /CAE

Zapraszamy na treningi przygotowujące do tych egzaminów.

Trening obejmuje 1 semestr nauki.

Zapraszamy na test i rozmowę kwalifikacyjną mające na celu:

▪ potwierdzenie Twojej gotowości językowej do egzaminu

▪ określenie Twoich mocnych i słabych stron

▪ ustalenia strategii egzaminacyjnej

W czasie kursu FCE Exam i CAE Exam:

▪ zapoznasz się z formatem egzaminu i typami zadań

▪ poznasz techniki pozwalające zdać jak najlepiej poszczególne części egzaminu

▪ będziesz pracował w oparciu o materiały egzaminacyjne

Wszyscy uczestnicy kursu mogą przystąpić do Mock Exam.

Egzamin Cambridge English: First zaświadcza o Twojej znajomości języka angielskiego na poziomie Upper intermediate / średnio zaawansowany / B2 według skali poziomów Rady Europy.


Egzamin Cambridge English: Advanced zaświadcza o Twojej znajomości języka angielskiego na poziomie Advanced / zaawansowany / C1 według skali poziomów Rady Europy.