Polishcourses

 
 
 

Prolog
Publishing !

 


Szkoła PROLOG ma możliwość przeprowadzenia egzaminów TOEIC® Od ponad 30 lat testy TOEIC® wyznaczają standardy oceny kompetencji językowych w środowisku pracy. Obecnie wyniki TOEIC® są uznawane przez ponad 14 000 firm, agencji rządowych oraz programów nauczania języka angielskiego w ponad 160 krajach na całym świecie.

 

  • Test językowy: TOEIC® Listening and Reading:

Określa poziom zaawansowania w słuchaniu i czytaniu, od poziomu A1 do C1 Jest to papierowy test wyboru (tylko 1 odpowiedź prawidłowa).

 

  • Test językowy: TOEIC® Speaking and Writing:

Określa poziom zaawansowania w mówieniu i pisaniu, od poziomu A1 do C1 Jest to test komputerowy.

 

  • Test językowy: The TOEIC Bridge™ test:

Określa poziom zaawansowania w słuchaniu i czytaniu, od poziomu A1 do B1 Jest to papierowy test wyboru (tylko 1 odpowiedź prawidłowa).

 

  

NAJBLIŻSZE TERMINY EGZAMINÓW:

23 VI 2018 The TOEIC Bridge™ (A1-B1)- koszt egzaminu z certyfikatem 492 PLN

23 VI 2018 TOEIC® Listening and Reading (A2-C1) - koszt egzaminu z certyfikatem 540 PLN

 

 

 

 

 Jeśli chcesz potwierdzić swoje kompetencje językowe możesz też zdobyć certyfikaty:

 ▪ Cambridge English: First, znany także pod nazwą First Certificate in English /FCE

Cambridge English: Advanced, znany jako Certificate in Advanced English /CAE

 

Zapraszamy na kursy standardowe na materiałach przygotowujących do egzaminów (112 godzin lekcyjnych w roku).

Zapraszamy na test i rozmowę kwalifikacyjną mające na celu:

▪ potwierdzenie Twojej gotowości językowej do egzaminu

▪ określenie Twoich mocnych i słabych stron

▪ ustalenia strategii egzaminacyjnej

 

Wszyscy uczestnicy kursu mogą przystąpić do Mock Exam.

 

Egzamin Cambridge English: First zaświadcza o Twojej znajomości języka angielskiego na poziomie Upper intermediate / średnio zaawansowany / B2 według skali poziomów Rady Europy.


Egzamin Cambridge English: Advanced zaświadcza o Twojej znajomości języka angielskiego na poziomie Advanced / zaawansowany / C1 według skali poziomów Rady Europy.